Home Nadciśnienie Leczenie Zmiany stylu życia a oporne nadciśnienie tętnicze.

Zmiany stylu życia a oporne nadciśnienie tętnicze.

Tzw. oporne nadciśnienie tętnicze to problem kilku procent pacjentów, którzy mimo stosowania farmakoterapii opartej na co najmniej 3 lekach, nie osiągają celów terapeutycznych. Często mimo kolejnych modyfikacji farmakoterapii, dodawania kolejnych leków, wciąż nie osiąga się docelowych wartości ciśnienia tętniczego.

Pogłębiona diagnostyka niewiele wnosi i w praktyce kończy się to tak, że osoby te stosują maksymalne dawki różnych leków i godzimy się z tym, że wartości ciśnienia tętniczego są nieoptymalne. To słowo „nieoptymalne” to eufemizm gdyż oporne nadciśnienie tętnicze wiąże się ze wzrostem powikłań o 50%! Czytelnicy Akademii Pacjenta świetnie wiedzą, że modyfikacje behawioralne, czyli m.in. zmiana diety, regularna aktywność fizyczna, są skuteczne w kontroli i stabilizacji łagodnego nadciśnienia i jako takie interwencje są zalecane przez towarzystwa naukowe u pacjentów, u których globalne ryzyko sercowo-naczyniowe jest niskie.

W opublikowanym niedawno badaniu TRIUMPH podjęto próbę oceny na ile skuteczne może okazać się takie podejście właśnie u pacjentów z opornym nadciśnieniem. W badaniu tym 140 pacjentów z opornym nadciśnieniem (średnia wieku wynosiła 63 lata) podzielono na dwie grupy. Pierwsza uczestniczyła w nadzorowanym treningu rehabilitacyjnym 3 razy w tygodniu oraz raz w tygodniu brała udział w konsultacji z dietetykiem. Druga grupa otrzymała po prostu jednorazową informację od edukatora zdrowotnego na temat korzyści wynikających z redukcji masy ciała oraz wskazówki jak to osiągnąć przy pomocy zmiany diety i aktywności fizycznej.

Jak domyślacie się Państwo uczestnicy z pierwszej grupy osiągnęli po 4 miesiącach lepsze wyniki jeśli chodzi o skuteczność kontroli ciśnienia tętniczego co potwierdzono m.in. w holterowskich dobowych badaniach ciśnienia tętniczego.

Pokazuje to skuteczność intensywnych, nadzorowanych form intensywnej rehabilitacji kardiologicznej opartej o modyfikację stylu życia, w tym przypadku do kontroli opornego nadciśnienia. Opornego nadciśnienia, które do tej pory zdawało się być obszarem znajdującym się poza zasięgiem tego typu interwencji. To tym bardziej ważne badanie, gdyż pokazuje iż dodanie do już stosowanej farmakoterapii odpowiednich zmian behawioralnych przynosi dodatkowe korzyści.

Skoro wspominamy tu o opornym nadciśnieniu tętniczym warto zwrócić uwagę Czytelników na tzw. ciśnienie pozornie oporne. Są to sytuacje kiedy rzeczywiście intensywna farmakoterapia nie przynosi oczekiwanych efektów, natomiast powodem tego jest nieuchwycony we wstępnej ocenie pacjenta czynnik. Może nim być np. patologia w zakresie tętnic nerkowych, zaburzenie endokrynne albo uwaga!…! chrapanie. Tak – pisaliśmy już kilkakrotnie o chrapaniu i wiecie Państwo jego negatywnych następstwach dla zdrowia. W każdym bądź razie eliminacja tego czynnika prowadzi do poprawy skuteczności kontroli ciśnienia tętniczego i nadciśnienie tętnicze oporne okazuje się być właśnie nadciśnieniem tętniczym pozornie opornym.

Zatem – wystarczy zmniejszyć o 5 do 10% masę ciała, wprowadzić zmiany diety w kierunku diety opartej w większym stopniu o rośliny, chodzić dodatkowo 1000 kroków dziennie aby zaobserwować korzystne zmiany dla własnego zdrowia.

Dla przypomnienia wrzucamy linki do naszych artykułów o chrapaniu.

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Nowy lek na nadciśnienie

Odsłuchaj nasz wpis Nadciśnienie dotyka milionów Polaków; poza zmianą stylu życia obejmują…