Home Nadciśnienie Objawy Tętniak aorty brzusznej

Tętniak aorty brzusznej

Pacjenci pytają często o tętniaka aorty brzusznej. Pytają czy możliwe jest wykonanie jakichś badań, które chronią przed tętniakiem.

Ale zacznijmy od początku. Czym jest tętniak aorty brzusznej?

Arta brzuszna to część aorty, która rozpoczyna się na wysokości przepony i następnie dzieli się na dwie tętnice biodrowe zaopatrujące dalej narządy miednicy oraz dalej kończyn dolnych.

Od aorty brzusznej odchodzą m.in. tętnice nerkowe prowadzące krew do nerek oraz tętnice krezkowe zaopatrujące jelita.

Poszerzenie aorty brzusznej na określonym odcinku, ponad pewne wymiary określane jest tętniakiem. 

Skąd się biorą tętniaki aorty brzusznej?

To pytanie, na które odpowiedź wpisuje się w dyskusję nad czynnikami ryzyka miażdżycy w ogóle. Tętniaki aorty brzusznej powstają najczęściej z powodu miażdżycowej przebudowy ściany aorty – blaszki miażdżycowe osłabiają ją i pod wpływem panującego w niej ciśnienia tętniczego dochodzi do stopniowej przebudowy naczynia i poszerzania jej średnicy. I niestety przy pewnych wartościach może dojść do nagłego rozerwania ściany tętniaka. Manifestuje się ono nagłym pogorszeniem stanu ogólnego pacjenta, m.in. spadkiem ciśnienia tętniczego. O ile nie zostanie to rozpoznane w odpowiednim czasie, powikłanie takie jest śmiertelne. Mimo z resztą leczenia operacyjnego, sytuacja ta niesie ze sobą duże ryzyko zgonu.

Czy można zapobiegać tętniakom aorty brzusznej?

Tak jak wspomnieliśmy, przyczyny powstawania tętniaków związane są z miażdżycą w ogóle. Zatem profilaktyka sprowadza się do zdrowego stylu życia. Szczególne znaczenie ma niepalenie tytoniu oraz skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego. 

Jak diagnozować?

W tym przypadku mówimy o diagnozowaniu w pewnym sensie profilaktycznym, czyli pomijamy stany ostre.

Podstawowe znaczenie ma badanie ultrasonograficzne. Zalecane jest ono jako badanie przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej u każdego mężczyzny w wieku powyżej 65 lat. Podobnie można rozważyć wykonanie takiego badania u kobiet w wieku powyżej 65 lat, które paliły kiedykolwiek tytoń. 

Inną grupą docelową dla przesiewowego badania ultrasonograficznego są osoby, u których bliskich rozpoznano tętniaka aorty (chodzi o rodziców i rodzeństwo).

Proszę zauważyć, że badanie USG jamy brzusznej powinno być elementem podstawowej diagnostyki pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. 

Jakie są wartości prawidłowe wymiarów aorty brzusznej?

Generalnie wartości średnicy aorty brzusznej poniżej 25 milimetrów uważamy za prawidłowe. Każda wartość powyżej jest wartością nieprawidłową, jednak nie powinniśmy określać ich mianem tętniaków aorty o mianem odcinkowych poszerzeń aorty. Wartości graniczne dla uznania poszerzenia aorty za tętniaka mają charakter względny.

Jeżeli poszerzenie aorty brzusznej mieści się w granicach od 25 do 29 milimetrów, zalecane są jest wykonywanie kontrolnego badania USG co 4 lata. W przypadku wartości w przedziale od 30 do 39 milimetrów, zaleca się wykonywanie kontrolnego USG co 3 lata. W przypadku wartości 40 do 44 milimetrów co dwa lata, a w przypadku wartości przekraczającej 45 milimetrów, co rok. Są to zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Jak leczyć?

Samo poszerzenie aorty, jako powikłanie i manifestacja miażdżycy aorty brzusznej, wymaga podjęcia działań profilaktycznych. Konieczne jest zaprzestanie palenia tytoniu, skuteczna kontrola ciśnienia tętniczego oparta przede wszystkim na lekach z grupy ACE-inhibitorów, skuteczna kontrola poziomu cholesterolu LDL z założeniem osiągnięcia wartości docelowych poniżej 70mg/dl i zdrowy styl życia.

„Proszę pamiętać! Największe znaczenie ma zaprzestanie palenia tytoniu!”

W sytuacji kiedy konieczne jest leczenie operacyjne (tj. średnica tętniaka przekracza 55 milimetrów – to jedno ze wskazań), stosuje się współcześnie najczęściej leczenie wewnątrznaczyniowe, czyli umieszcza się w świetle aorty na wysokości tętniaka tzw. stentgraft, coś co przypomina w sensie konstrukcji i sensu działania stent umieszczany w naczyniu wieńcowym.

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Mam niskie ciśnienie – co dalej?

Dość często pacjenci zwracają się zaniepokojeni z pytaniem, co się dzieje bo mają niskie c…