Home COVID-19 Covid, zawały i udary – kolejny argument na rzecz szczepień

Covid, zawały i udary – kolejny argument na rzecz szczepień

Nie ma osoby, która nie słyszałaby o epidemii Covid. Do końca lipca 2021 na całym świecie potwierdzono 190 milionów zakażeń i ponad 4 miliony zgonów. początkowo oczywiście największą uwagę przykładano do powikłań pulmunologicznych co oczywiste, z czasem jednak zaczęliśmy większą uwagę przykładać do powikłań zakażenia wirusowego, w tym powikłań kardiologicznych czy zakrzepowo-zatorowych.

Na łamach prestiżowego czasopisma Lancet pojawiły się właśnie wyniki badania, którego celem było oszacowanie względnego ryzyka zawału mięśnia sercowego oraz udaru niedokrwiennego mózgu w populacji pacjentów z przebytą infekcją Covid-19.

Do analizy włączono grupę 86 742 pacjentów z Covid-19 oraz 348 481 osób w dobranej pod względem profilu klinicznego grupie kontrolnej. Pacjenci z Covid to osoby zarejestrowane w okresie między 1 lutego 2020 a 14 września 2020. Ich średnia wieku to 48 lat; 43% stanowili mężczyźni, 57% stanowiły kobiety. Wyniki analizy pokazały, że względne ryzyko zawału mięśnia sercowego w pierwszym tygodniu infekcji było zwiększone 2.89 razy, 2.53 razy w drugim tygodniu i 1.6 w tygodniu trzecim i czwartym.

Odpowiednie wartości dla udaru niedokrwiennego mózgu wynosiły: 2.97 w pierwszym tygodniu, 2.8 w drugim tygodniu oraz 2.14 w tygodniu trzecim i czwartym.

Dane do analizy pochodziły ze Szwecji, z Statistics Sweden and the National Board of Health and Welfare. Sa tym bardziej wartościowe, że poza porównaniem danych pacjentów zakażonych do pacjentów zdrowych, uwzględniano również dane pochodzące z analogicznych wcześniejszych okresów.

Zacytujemy poniżej fragmenty dyskusji. Badania te dopełniają wyniki uzyskiwane w innych rejestrach. Np. wg danych rejestru prowadzonego w Danii, ryzyko zawału mięśnia sercowego w okresie okołoinfekcyjnym było pięciokrotnie wyższe, a udaru niedokrwiennego dziesięciokrotnie wyższe. Pozornie te badania stoją w sprzeczności z danymi pochodzącymi z rejestrów szpitalnych przyjęć, które także w Polsce pokazywały zmniejszony odsetek pacjentów zgłaszających się z zawałami serca czy udarami mózgu. Można to wyjaśnić dwojako. Z jednej strony okres pandemii i lockdownu zmienił styl życia wielu osób, co wpłynęło modyfikująco na presję czynników ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych; z drugiej strony pacjenci też po prostu nie zgłaszali się do szpitali na czas, nie szukali pomocy medycznej z różnych powodów, a odzwierciedleniem tego jest m.in. ilość zgonów traktowanych jako zgony nadmiarowe.

Sam fakt większego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z związku z infekcjami wirusowymi nie jest niczym nowym, bo taki związek obserwowano w przypadku grypy czy gorączki krwotocznej. Jednak w przypadku Covid-19, to ryzyko jest zdecydowanie wyższe. Dla nas jest to kolejny argument na rzecz szczepień? Czy będzie to argument dla osób niechętnych szczepieniom? Zobaczymy.

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Ćwiczenia oddechowe a zdrowie – zwłaszcza w czasach epidemicznie trudnych

Zachęcamy do wysłuchania kilku słów o znaczeniu ćwiczeń oddechowych dla zdrowia. Dowiecie …