BIOTRONIK Home Monitoring®

Informacje dla pacjenta

Od dziesięcioleci stymulatory, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD), systemy do terapii resynchronizującej serca i wszczepialne monitory rytmu serca służą do poprawy jakości życia pacjentów z chorobami serca. Te niewielkie urządzenia są od wielu lat uznawane za bezpieczną formę leczenia, ale stają się też coraz bardziej złożone.

Jeśli wszczepiono Państwu lub zostanie Państwu wszczepione, któreś z tych urządzeń, być może wiedzą Państwo, że konieczne będą regularne wizyty u lekarza – prawdopodobnie dwa, trzy lub więcej razy w roku – w celu skontrolowania stanu zdrowia i działania urządzenia medycznego. Co jednak, jeśli stan zdrowia lub działanie urządzenia ulegnie zmianie pomiędzy wizytami? Technologia BIOTRONIK Home Monitoring® pozwoli lekarzowi prowadzącemu zdalnie je nadzorować.

Niniejsze opracowanie zawiera przydatne informacje na temat systemu BIOTRONIK Home Monitoring® i odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania. Poza przeczytaniem opracowania zachęcamy do rozmowy z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania wszystkich potrzebnych informacji na temat Państwa choroby.

Informacje o systemie BIOTRONIK Home Monitoring®

BIOTRONIK Home Monitoring® jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem do telemonitoringu pacjentów z urządzeniami do leczenia zaburzeń rytmu serca na świecie. Umożliwia lekarzom bezustanny nadzór nad wszczepionym urządzeniem i stanem zdrowia pacjenta.

W oparciu o informacje uzyskane z systemu BIOTRONIK Home Monitoring® lekarz prowadzący będzie mógł znacznie szybciej zareagować na istotne zmiany dotyczące stanu zdrowia lub działania urządzenia – i dzięki temu dostosować badania kontrolne do Państwa potrzeb.

System BIOTRONIK Home Monitoring® regularnie dostarcza lekarzowi informacji na temat stanu zdrowia i działania urządzenia, nie wymagając przy tym działania z Państwa strony.

Za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej lekarz prowadzący może zdalnie monitorować stan zdrowia i działanie urządzenia przez całą dobę, bez względu na to, gdzie Państwo się znajdują i co robią. Pozwala to zwiększyć niezawodność wszczepionego urządzenia i zapewnia większy spokój podczas codziennych czynności.

Dlaczego potrzebny jest Państwu system BIOTRONIK Home Monitoring®?

Dzięki systemowi BIOTRONIK Home Monitoring® lekarz prowadzący każdego dnia otrzymuje informacje na temat pracy serca i działania wszczepionego urządzenia. Większość z tych informacji to dobre wiadomości: serce bije normalnie, nie wystąpiły zaburzenia rytmu, urządzenie działa prawidłowo, a zapas baterii jest wystarczający.

Czasem jednak pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi stan Państwa zdrowia może niepostrzeżenie ulec zmianie – a lekarz nie dowiedziałby by się o tym aż do kolejnej wizyty. Dzięki systemowi BIOTRONIK Home Monitoring® lekarz prowadzący będzie codziennie informowany o stanie Państwa zdrowia i w razie potrzeby może natychmiast się z Państwem skontaktować, aby jak najszybciej odpowiednio dostosować leczenie lub ustawienia urządzenia.

Korzystanie z systemu BIOTRONIK Home Monitoring® może zwiększyć bezpieczeństwo wszczepionego urządzenia1 i ogólną jakość opieki zdrowotnej2. W praktyce klinicznej obserwuje się zwykle następujące korzyści.

Właściwości fizjologiczne i stan serca ulegają bezustannym zmianom. Zmiany te mogą czasami wymagać od lekarza indywidualnego dostosowania leczenia, np. zmiany leków, ustawień urządzenia lub stylu życia. System BIOTRONIK Home Monitoring® pozwala lekarzowi monitorować rozwój choroby i interweniować zanim stan Państwa zdrowia się pogorszy lub doprowadzi do ewentualnej hospitalizacji.
Jeśli na przykład mają Państwo stymulator, lekarz może chcieć uniknąć niepotrzebnej stymulacji komory serca przez urządzenie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia migotania przedsionków – głównej przyczyny udarów. Jeśli mają Państwo defibrylator (ICD), urządzenie to będzie generować impulsy elektryczne w przypadku zagrażających życiu zaburzeń rytmu. Impulsy te stanowią jednak duże obciążenie dla pacjenta i należy ich unikać, jeśli nie są absolutnie konieczne. System BIOTRONIK Home Monitoring® może pomóc ograniczyć terapie elektryczne i impulsy generowane przez urządzenia ICD do koniecznego minimum. Dzięki systemowi BIOTRONIK Home Monitoring® lekarz zostanie natychmiast poinformowany o zadziałaniu urządzenia – w szczególności w przypadku wyzwolenia impulsu elektrycznego. Lekarz może na przykład sprawdzić, dlaczego urządzenie zostało aktywowane i czy zadziałało prawidłowo. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do tych informacji, lekarz może dostosować leczenie nie tylko odpowiednio do stanu Państwa zdrowia, ale także w sposób minimalizujący ryzyko hospitalizacji. Innym pozytywnym skutkiem może być wydłużenie żywotności wszczepionego urządzenia, dzięki czemu rzadziej będzie ono wymagało wymiany.

Praca serca może być często zakłócana przez poważne zaburzenia rytmu lub problemy techniczne, które mogą być niezauważone ani przez Państwa ani przez lekarza prowadzącego. Nieleczone arytmie takie jak migotanie przedsionków mogą zwiększać ryzyko udaru lub pogorszenie choroby serca. Nieprawidłowe działanie elektrod może prowadzić do niewłaściwego leczenia, będącego przyczyną stanów lękowych lub innych problemów emocjonalnych, które mogą negatywnie wpływać na ogólne wyniki leczenia pacjenta. System BIOTRONIK Home Monitoring® umożliwia lekarzowi zdiagnozowanie tego rodzaju zdarzeń i błyskawiczną reakcję, co pomaga zapobiec dalszemu uszczerbkowi na zdrowiu.

Większość rutynowych badań kontrolnych w szpitalu nie wymaga wprowadzania zmian w ustawieniach urządzenia ani innych modyfikacji medycznych. Wymagają jednak one zaangażowania zarówno ze strony Państwa, jak i lekarza prowadzącego. Jeśli praca serca i urządzenia zostanie uznana za stabilną, lekarz może zadecydować o zastąpieniu niektórych rutynowych wizyt kontrolnych w szpitalu wizytami zdalnymi. Dzięki systemowi BIOTRONIK Home Monitoring® lekarz może przeprowadzić zdalne badania kontrolne stosownie do Państwa indywidualnych potrzeb, we właściwym momencie.

Nawet wiedząc, że lekarz zostanie poinformowany o wszystkich nietypowych sytuacjach, mogą się Państwo czasem zastanawiać, czy urządzenie wszczepione w klatce piersiowej działa prawidłowo. Mogą Państwo również doświadczać objawów wywołujących uczucie niepewności. Czasem w takich przypadkach pacjenci umawiają się na wizytę kontrolną w celu wyjaśnienia źródła takich objawów – tylko po to, aby przekonać się, że objawy ustąpiły po przybyciu do szpitala.
Z systemem BIOTRONIK Home Monitoring® lekarz może z łatwością sprawdzić, czy objawy były związane ze zdarzeniem klinicznym. Jeśli doświadczają Państwo zawrotów głowy, przyspieszonego bicia serca lub dziwnego uczucia w sercu, najlepiej jest zanotować datę i godzinę tego zdarzenia i skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Z pomocą systemu BIOTRONIK Home Monitoring® lekarz może porównać objawy z danymi zgromadzonymi przez platformę Home Monitoring
i ustalić, co się zdarzyło.

Jak działa technologia BIOTRONIK Home Monitoring®?

System BIOTRONIK Home Monitoring® współpracuje z przekaźnikiem o nazwie CardioMessenger. CardioMessenger komunikuje się z implantem sercowym za pośrednictwem anteny wbudowanej w urządzenie. Gdy CardioMessenger odbiera dane z urządzenia, przesyła je do lekarza prowadzącego poprzez bezpieczną stronę internetową.

 1. Każdego dnia urządzenie wysyła informacje na temat pracy serca. Dane są zwykle wysyłane w nocy, podczas snu. Przekaźnik CardioMessenger wysyła wszystkie dane bezprzewodowo, bezgłośnie i automatycznie.
 2. CardioMessenger odbiera dane i 
 3. przesyła je dalej do centrum serwisowego BIOTRONIK Home Monitoring® Service Center. Wszystkie dane są szyfrowane i transmitowane za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci telefonii komórkowej. Przez większość czasu dostarczane informacje potwierdzają prawidłową pracę serca.
 4. W centrum serwisowym dane są automatycznie przetwarzane i podsumowywane w specjalnych raportach. Wszystkie raporty są przechowywane na chronionej stronie internetowej dla Państwa lekarza.
 5. Wyłącznie lekarz prowadzący z zespołem może uzyskać dostęp do danych w sieci. W przypadku wykrycia czegoś nietypowego lekarz prowadzący jest również informowany za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub wiadomości SMS. Jeśli lekarz stwierdzi potrzebę konsultacji, zostaną Państwo poinformowani o konieczności umówienia się na wizytę.

Jakie informacje BIOTRONIK Home Monitoring® dostarcza lekarzowi i jak są one wykorzystywane?

Każdego dnia system BIOTRONIK Home Monitoring® dostarcza lekarzowi prowadzącemu użytecznych informacji na temat stanu urządzenia i pracy serca. Informacje te obejmują:

 • wszelkie ewentualne zaburzenia rytmu serca (arytmie)

 • wszystkie działania urządzenia (stymulacje elektryczne
 • impulsy
 • wstrząsy i poziom naładowania baterii)

 • określone wartości dotyczące niewydolności serca

 • okresowe i aktywowane zdarzeniami wyniki elektrokardiograficzne (EKG) z wnętrza serca (IEGM)

 • informacje techniczne dotyczące niezawodności elektrod i wszczepionego urządzenia.

Dzięki tym informacjom, lekarz może ocenić nie tylko pracę urządzenia, ale również serca.

Ponadto lekarz może określić, na czym pragnie się skupić. Może przypisać kody kolorystyczne podobne do sygnalizacji świetlnej, z wyprzedzeniem ustalając, które zdarzenia będą klasyfikowane jako „ważne” lub „bardzo ważne”.

Codzienne życie z systemem BIOTRONIK Home Monitoring®

Po wszczepieniu urządzenia otrzymają Państwo przekaźnik CardioMessenger. Dostarczony przekaźnik CardioMessenger będzie gotowy do użytku. CardioMessenger jest urządzeniem umożliwiającym ciągłe przesyłanie informacji do lekarza, podczas pobytu w domu.

Istnieją dwa rodzaje urządzeń CardioMessenger:

 • Przyłóżkowy przekaźnik CardioMessenger II-S, który należy umieścić obok łóżka i podłączyć do zasilania.
 • Przenośny CardioMessenger Smart, który można nosić ze sobą i który wymaga regularnego ładowania.

Oba urządzenia CardioMessenger pełnią tę samą rolę i, w zależności od stanu zdrowia i stylu życia, lekarz może zdecydować, które z urządzeń CardioMessenger jest dla Państwa najodpowiedniejsze. Oba urządzenia CardioMessenger można bardzo łatwo skonfigurować i każde z nich automatycznie przesyła informacje do lekarza prowadzącego za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub naziemnej. Lekarz prowadzący lub pielęgniarka może Państwu wyjaśnić, w jaki sposób należy skonfigurować w domu urządzenie CardioMessenger oraz co oznaczają poszczególne diody. Podczas tych objaśnień mogą się Państwo również upewnić, czy urządzenie CardioMessenger działa prawidłowo. Aby zagwarantować transmisję danych, należy umieścić urządzenie CardioMessenger nie bliżej niż 20 cm od ciała i nie więcej niż 2 metry od miejsca spoczynku.
Należy również zachować instrukcję obsługi, aby mieć dostęp do dodatkowych informacji.

Przyłóżkowy przekaźnik CardioMessenger II-S

CardioMessenger II-S to przyłóżkowy, bezprzewodowy przekaźnik służący do codziennego przesyłania informacji na temat pracy serca i danych technicznych do lekarza.

Ponieważ wszczepione urządzenie zwykle komunikuje się z przekaźnikiem CardioMessenger w nocy, podczas snu, przekaźnik CardioMessenger należy umieścić w pobliżu łóżka – zwykle na stoliku nocnym lub oparciu łóżka. Do włączenia przekaźnika CardioMessenger II-S wymagane będzie również źródło zasilania elektrycznego.

Gdy tylko podłączą Państwo przekaźnik CardioMessenger do zasilania, począwszy od najbliższej nocy dane będą automatycznie przesyłane do lekarza prowadzącego.

Przekaźnik CardioMessenger II-S należy skonfigurować w następujący sposób:

 • Podłączyć większą wtyczkę kabla zasilającego do zwykłego gniazdka ściennego (100-240 V), a mniejszą wtyczkę tego samego kabla do gniazdka po lewej stronie przekaźnika CardioMessenger.
 • Przekaźnik CardioMessenger automatycznie się włączy i przeprowadzi test funkcji. Dioda „OK 2” zacznie migać na żółto przez około dziesięć minut.
 • Po pomyślnym zakończeniu testu dioda „OK 2” zmieni kolor na zielony i transmisja danych powinna przebiegać bez problemu.
 • Jeśli dioda „OK 2” pozostanie żółta, oznacza to, że przekaźnik CardioMessenger nie może nawiązać połączenia z siecią telefonii komórkowej. Należy przenieść urządzenie w inne miejsce i spróbować ponownie.

Zwykle tylko dolna dioda „OK 2” świeci się na zielono. Jeśli górna dioda prośby o telefon zaświeci na żółto:

oznacza to, że lekarz prowadzący prosi o kontakt telefoniczny. Prosimy zadzwonić do lekarza, gdy tylko zauważą Państwo, że dioda prośby o telefon miga. Dioda prośby o telefon będzie migać na żółto maksymalnie przez trzy dni. Aby wyłączyć ją wcześniej, wystarczy na kilka sekund wyciągnąć wtyczkę z gniazdka w urządzeniu CardioMessenger, a następnie ponownie ją włożyć.

Przyłóżkowy przekaźnik CardioMessenger II-S nie posiada przycisku włączania/ wyłączania. Wystarczy pozostawić urządzenie zawsze podłączone do gniazdka ściennego.

Przenośny przekaźnik CardioMessenger Smart

Podobnie do urządzenia przyłóżkowego, przenośny przekaźnik CardioMessenger Smart również odbiera informacje z wszczepionego urządzenia w nocy, podczas snu. Dlatego też przed snem należy umieścić przekaźnik CardioMessenger Smart w pobliżu łóżka.

Największą różnicą pomiędzy urządzeniami jest to, że można naładować baterię przekaźnika CardioMessenger Smart i zabrać go ze sobą.

Przekaźnik należy skonfigurować w następujący sposób:
 • Podłączyć zasilacz do zwykłego gniazdka ściennego (100-240V) a drugi do kabla zasilającego do CardioMessenger Smart

Przekaźnik CardioMessenger Smart jest gotowy do pracy.

 • Po włączeniu przekaźnik CardioMesseneger Smart automatycznie przeprowadzi test funkcji. Napis na wyświetlaczu „OK” zacznie migać. W ciągu około 10 minut napis „OK” przestanie migać.
 • Jeśli „OK” nie przestanie migać, oznacza to, że przekaźnik CardioMessenger Smart nie może nawiązać połączenia z siecią telefonii komórkowej. Należy przekaźnik CardioMessenger Smart przenieść w inne miejsce i spróbować ponownie.

Przenośny przekaźnik CardioMessenger Smart wymaga naładowania, gdy wskaźnik poziomu naładowania baterii zacznie migać. Wystarczy podłączyć urządzenie do ładowarki.

Zwykle tylko napis „OK” oraz wskaźnik baterii są widoczne na wyświetlaczu. Jeśli wskaźnik prośby o telefon pojawi się na wyświetlaczu, oznacza to, że lekarz prowadzący prosi o kontakt telefoniczny. Należy raz dziennie sprawdzić stan wyświetlacza.

Prosimy zadzwonić do swojego lekarza, gdy tylko zauważą Państwo, że wskaźnik prośby o telefon jest wyświetlony.

Przekaźnik CardioMessenger Smart działa bezgłośnie i można go ze sobą zabierać do teatru, biura, biblioteki lub innych cichych miejsc, nie martwiąc się, że może komuś przeszkadzać. Pod wieloma względami może więc z Państwem podróżować podobnie jak telefon komórkowy.

Jeśli planują Państwo dłuższą podróż lub podróż poza granice kraju, należy wcześniej omówić swoje plany z lekarzem. Lekarz upewni się, że przekaźnik CardioMessenger będzie działać sprawnie w tym czasie. Jeśli na przykład podróż zabierze Państwa do innej strefy czasowej, lekarz może zechcieć zresetować ustawienia czasowe, gdy system Home Monitoring prześle swój codzienny raport.

Należy pamiętać, że system BIOTRONIK Home Monitoring® działa w ponad
160 krajach. Informacje na temat krajów, w których działa system BIOTRONIK Home Monitoring®, można znaleźć na stronie internetowej
www.biotronik.com lub uzyskać od lekarza.

Przekaźnik CardioMessenger nie ulegnie uszkodzeniu pod wpływem prześwietleń podczas kontroli na lotniskach ani urządzeń przeciwkradzieżowych w sklepach lub bibliotekach. Podobnie jak w przypadku telefonu komórkowego, należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia na pokładzie samolotu.

Dodatkowe informacje

Badania potwierdzające zalety systemu BIOTRONIK Home Monitoring®

System BIOTRONIK Home Monitoring® był przedmiotem wielu badań klinicznych. Opublikowane w 2002 r. wyniki pierwszego z takich badań wykazały, że system Home Monitoring jest bezpieczny i niezawodny.2 Badanie wykazało również, że w przypadku pacjentów z niewydolnością serca korzystanie z systemu BIOTRONIK Home Monitoring® obniżyło ryzyko konieczności powrotu do szpitala i poprawiło ogólny standard opieki medycznej.

Ponadto badanie kliniczne zaprezentowane w 2008 r. na forum Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association) wykazało, że system BIOTRONIK Home Monitoring® pozwala bezpiecznie zmniejszyć liczbę wizyt kontrolnych, których wymagają pacjenci z wszczepionymi urządzeniami.1

Najnowsze badanie kliniczne ponownie potwierdziło, że system BIOTRONIK Home Monitoring® obniża ryzyko konieczności powrotu do szpitala. Dodatkowo wyniki badania wskazują, że system BIOTRONIK Home Monitoring® redukuje liczbę nieprawidłowo i prawidłowo generowanych impulsów elektrycznych – i ma niewielki wpływ na żywotność baterii.3

Co więcej, BIOTRONIK Home Monitoring® jest pierwszym i jedynym systemem zdalnego monitoringu posiadającym certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków) i CE, pozwalającym bezpiecznie ograniczyć liczbę wizyt kontrolnych w gabinecie lekarskim i umożliwiającym wczesne wykrycie istotnych klinicznie zdarzeń.

Często zadawane pytania

Dlaczego niektórzy ludzie korzystają z systemu BIOTRONIK Home Monitoring®, a inni nie?

Dlaczego niektórzy ludzie korzystają z systemu BIOTRONIK Home Monitoring®, a inni nie?

System BIOTRONIK Home Monitoring® jest dostępny wyłącznie dla niektórych stymulatorów, defibrylatorów i urządzeń do terapii resynchronizującej firmy BIOTRONIK. Lekarz prowadzący pomoże Państwu zdecydować, czy system BIOTRONIK Home Monitoring® jest dla Państwa odpowiedni.

Czy system BIOTRONIK Home Monitoring® może ograniczyć liczbę wymaganych wizyt kontrolnych?

Czy system BIOTRONIK Home Monitoring® może ograniczyć liczbę wymaganych wizyt kontrolnych?

Ponieważ system BIOTRONIK Home Monitoring® umożliwia lekarzowi zdalne monitorowanie pracy serca, technologia BIOTRONIK Home Monitoring® może ograniczyć liczbę wymaganych wizyt kontrolnych. Każdy pacjent jest jednak inny
i wiele zależy od ogólnego stanu zdrowia, pracy serca, innych ewentualnych powikłań oraz od lekarza prowadzącego. Prosimy omówić tę kwestię z lekarzem prowadzącym, który najlepiej orientuje się w Państwa stanie zdrowia.

Czy osoby korzystające z systemu BIOTRONIK Home Monitoring® są mniej narażone na konieczność powrotu do szpitala?

Czy osoby korzystające z systemu BIOTRONIK Home Monitoring® są mniej narażone na konieczność powrotu do szpitala?

Tak, ryzyko konieczności powrotu do szpitala jest mniejsze.2 Niewydolność serca jest chorobą postępującą, co oznacza, że osoba z niewydolnością serca cierpi na przypadłość, która nieustannie się zmienia. Osoby z niewydolnością serca mogą często wymagać zmian dotyczących zalecanych zachowań lub mogą wymagać zmiany lub dodania nowych leków, a osoby z urządzeniami do terapii resynchronizującej mogą wymagać częstych zmian ustawień wszczepionych urządzeń. Aby dokonać tych zmian, lekarz musi mieć możliwość regularnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Osoby z niewydolnością serca często ponownie trafiają do szpitala z powodu nasilenia się choroby oraz dlatego, że ich leczenie nie zostało dostosowane lub nie zostało dostosowane dostatecznie wcześnie. System BIOTRONIK Home Monitoring® może to zmienić, dając lekarzowi dostęp do aktualnych informacji o stanie zdrowia pacjenta, co umożliwia identyfikację tendencji wymagających dostosowania terapii.

Co się stanie, jeśli z pomocą systemu BIOTRONIK Home Monitoring® lekarz odkryje, że moje serce pracuje nieprawidłowo?

Co się stanie, jeśli z pomocą systemu BIOTRONIK Home Monitoring® lekarz odkryje, że moje serce pracuje nieprawidłowo?

Możliwe, że lekarz prowadzący uzyska informacje o potencjalnych problemach, zanim Państwo zaczną podejrzewać ich istnienie. Jeśli tak się stanie, lekarz lub ktoś z personelu medycznego skontaktuje się z Państwem w celu umówienia się na wizytę. Lekarz może wtedy dostosować ustawienia urządzenia, zmienić leki lub zasugerować inną metodę leczenia zaistniałego problemu.

Jakie są zalety i wady systemu BIOTRONIK Home Monitoring®?

Jakie są zalety i wady systemu BIOTRONIK Home Monitoring®?

System BIOTRONIK Home Monitoring® działa automatycznie i bezgłośnie, więc jego używanie nie jest trudne. Nie trzeba niczego zapamiętywać ani obsługiwać skomplikowanej technologii. Jest całkowicie bezbolesny. Tak naprawdę nawet nie będą Państwo sobie zdawać sprawy z tego, że działa. Po pewnym czasie mogą Państwo wręcz zapomnieć o jego istnieniu, jeśli lekarz nie będzie mieć powodu, aby się z Państwem skontaktować – pod warunkiem, że wszystkie wyniki będą prawidłowe. Mogą Państwo z łatwością podróżować do wielu części świata, nie przerywając opieki zdrowotnej. Jeśli natomiast znajdą się Państwo w sytuacji wymagającej wyłączenia urządzeń elektronicznych (np. na pokładzie samolotu), włączanie i wyłączanie przekaźnika CardioMessenger jest bardzo łatwe. Nawet, jeśli należą Państwo do osób stroniących od skomplikowanych technologii, od samego początku z łatwością poradzą sobie Państwo z obsługą systemu BIOTRONIK Home Monitoring® i przekaźnika CardioMessenger. Jedyną wadą jest fakt, że prawdopodobnie będą Państwo musieli przyzwyczaić się do noszenia przenośnego przekaźnika CardioMessenger ze sobą. Poza tym system jest wolny od wad, również podczas korzystania z przyłóżkowego przekaźnika CardioMessenger.

Czy system BIOTRONIK Home Monitoring® wpłynie na działanie wszczepionego mi urządzenia?

Czy system BIOTRONIK Home Monitoring® wpłynie na działanie wszczepionego mi urządzenia?

System BIOTRONIK Home Monitoring® nie wpłynie negatywnie na działanie urządzenia. System BIOTRONIK Home Monitoring® może jednak zmniejszyć liczbę nieprawidłowo generowanych impulsów i może mieć minimalny wpływ na żywotność baterii urządzenia.3

Jak jest różnica pomiędzy BIOTRONIK Home Monitoring® i CardioMessenger?

Jak jest różnica pomiędzy BIOTRONIK Home Monitoring® i CardioMessenger?

BIOTRONIK Home Monitoring®, najbardziej zaawansowane rozwiązanie monitorujące na świecie, umożliwia komunikację wszczepionego urządzenia BIOTRONIK bezpośrednio z lekarzem prowadzącym. Technologia ta nosi nazwę BIOTRONIK Home Monitoring®, natomiast CardioMessenger to niewielkie urządzenie odbierające dane z implantu i przesyłające je do lekarza prowadzącego.

Jak często dane będą przesyłane i jak długo to potrwa?

Jak często dane będą przesyłane i jak długo to potrwa?

W normalnych warunkach przekaźnik CardioMessenger będzie przesyłał dane każdej nocy około 2 nad ranem. Jeśli zdarzy się coś nietypowego, urządzenie wyśle dodatkowy raport – na przykład w przypadku ataku migotania przedsionków lub jeśli bateria urządzenia zacznie się wyczerpywać. W pilnych sytuacjach lekarz prowadzący otrzyma również dodatkowe powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub faksu.
Transmisja danych trwa zaledwie kilka sekund. Jeśli transmisja zostanie zakłócona, przekaźnik CardioMessenger ponowi próbę przesłania danych kilka minut później.

Jakie rodzaje informacji są przesyłane do lekarza?

Dane przesyłane do lekarza obejmują:

 • wszelkie zaburzenia rytmu serca (arytmie),
 • wszystkie działania urządzenia (stymulacje elektryczne, impulsy, wstrząsy, poziom naładowania baterii),
 • określone wartości pozwalające monitorować niewydolność serca,
 • okresowe i aktywowane zdarzeniami wyniki elektrokardiograficzne (EKG) z wnętrza serca (IEGM),
 • informacje techniczne na temat niezawodności elektrod i wszczepionego urządzenia.

Czy transmisja danych jest bezpieczna?

Czy transmisja danych jest bezpieczna?

Tak, transmisja jest bezpieczna. Dane będą przesyłane w postaci zaszyfrowanej wiadomości medycznej i będą dostępne wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznej, chronionej hasłem strony internetowej.

Kto może uzyskać dostęp do moich danych?

Kto może uzyskać dostęp do moich danych?

Wyłącznie lekarz prowadzący lub osoby przez niego upoważnione mogą uzyskać dostęp do Państwa danych i zostaną powiadomione w przypadku wykrycia czegoś nietypowego.

Czy muszę ładować mój przekaźnik CardioMessenger?

Czy muszę ładować mój przekaźnik CardioMessenger?

Przyłóżkowy przekaźnik CardioMessenger nie wymaga ładowania, lecz jeśli korzystają Państwo z przenośnego przekaźnika CardioMessenger, konieczne będzie jego ładowanie podobnie jak w przypadku telefonu komórkowego. W pełni naładowany przenośny przekaźnik CardioMessenger działa przez maksymalnie 72 godziny, po czym wymaga ponownego naładowania.

Czy przekaźnik będzie zakłócał pracę telefonu komórkowego?

Czy przekaźnik będzie zakłócał pracę telefonu komórkowego?

Nie, przekaźnik nie będzie zakłócał pracy telefonu komórkowego.

Co się stanie, jeśli przekaźnik CardioMessenger utraci połączenie z siecią telefonii komórkowej?

Co się stanie, jeśli przekaźnik CardioMessenger utraci połączenie z siecią telefonii komórkowej?

Prawdopodobnie nie zauważą Państwo, że przekaźnik CardioMessenger utracił połączenie z siecią telefonii komórkowej. Jeśli tak się stanie, przekaźnik CardioMessenger ponownie nawiąże połączenie, gdy tylko ponownie znajdzie się w zasięgu sieci.

Co się stanie, jeśli zapomnę zabrać ze sobą przekaźnik CardioMessenger?

Co się stanie, jeśli zapomnę zabrać ze sobą przekaźnik CardioMessenger?

Z technicznego punktu widzenia nie stanowi to problemu. Przekaźnik CardioMessenger wznowi normalną pracę, gdy tylko Państwo wrócą. Jeśli jednak lekarz zalecił Państwu noszenie przekaźnika CardioMessenger przez cały dzień, to należy się do tych zaleceń stosować. Jeśli na przykład zapomną Państwo zabrać przekaźnik CardioMessenger w podróż, powinni Państwo natychmiast zadzwonić do swojego lekarza, ponieważ po kilku dniach otrzyma on powiadomienie informujące, że nie są przesyłane żadne dane.

Czy mogę podróżować z przekaźnikiem CardioMessenger?

Czy mogę podróżować z przekaźnikiem CardioMessenger?

Tak. Mogą Państwo podróżować z przekaźnikiem CardioMessenger. System BIOTRONIK Home Monitoring® działa w ponad 160 krajach – prawie wszędzie, gdzie istnieje dostęp do sieci telefonii komórkowej. Jednak jako osoby z wszczepionym stymulatorem, defibrylatorem lub urządzeniem do terapii resynchronizującej, powinni Państwo zawsze omawiać swoje plany podróżnicze z lekarzem – w szczególności, jeśli planowany jest wyjazd poza granice kraju lub podróże przez dłuższy czas. Ponadto jeśli podróżują Państwo poza swoją strefę czasową, lekarz może zechcieć zresetować ustawienia, gdy system BIOTRONIK Home Monitoring® prześle swój codzienny raport.
Prześwietlanie podczas odprawy na lotnisku nie spowoduje uszkodzenia przekaźnika CardioMessenger, ale podobnie do telefonu komórkowego należy pamiętać, aby wyłączyć urządzenie na pokładzie samolotu.

Co robić, jeśli odczuwam pewne objawy, takie jak zawroty głowy, przyspieszone bicie serca, dziwne odczucia lub podobne objawy?

Co robić, jeśli odczuwam pewne objawy, takie jak zawroty głowy, przyspieszone bicie serca, dziwne odczucia lub podobne objawy?

Jeśli kiedykolwiek doświadczą Państwo tego rodzaju objawów i nie będą Państwo mieć pewności, czy są poważne, wystarczy zanotować datę i godzinę ich wystąpienia, a następnie zadzwonić do lekarza prowadzącego. Lekarz może uzyskać z systemu BIOTRONIK Home Monitoring® dane z ostatnich kilku godzin lub dni i ocenić, co się dzieje z sercem i wszczepionym urządzeniem.

Materiał sponsorowany