Home Elektryczne serce - mam rozrusznik Porady Jazda samochodem a rozrusznik lub ICD

Jazda samochodem a rozrusznik lub ICD

Pytacie Państwo jak wygląda sprawa prowadzenia samochodów po różnych zabiegach kardiologicznych. W tej sprawie są różne opinie i niestety nie są one w wielu przypadkach uregulowane prawnie. 

Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na dwie grupy kierowców. Pierwszą, która siłą rzeczy podlega większym uregulowaniom, są kierowcy zawodowi. Drugą, kierowcy niezawodowi. Pierwsza grupa podlega dość ścisłemu nadzorowi w ramach medycyny pracy i decyzje dotyczące możliwości kontynuowania pracy jako kierowca zawodowy są podejmowane przez lekarzy medycyny pracy w oparciu o stan zdrowia pacjenta i rokowania. W praktyce wielu kierowców po implantacji ICD, zwłaszcza w profilaktyce wtórnej, traci swoje uprawnienia.

Jako punkt odniesienia dla naszych zaleceń proponujemy przykład Wielkiej Brytanii, która w tym obszarze wypracowała klarowne wytyczne.


W przypadku implantacji rozrusznika serca, w tym także i jego wymiany z powodu wyczerpania baterii, zaleca się co najmniej tygodniową przerwę w prowadzeniu samochodu. Co więcej, w Wielkiej Brytanii kierowcy są zobowiązani do poinformowania urzędu o fakcie przebycia zabiegu.


W przypadku implantacji kardiowertera/defibrylatora, czas zalecanej przerwy w prowadzeniu samochodu, zależy od okoliczności/wskazań do implantacji ICD.

W przypadku implantacji ICD z powodu komorowych zaburzeń rytmu serca, kierowanie samochodem jest dopuszczone po okresie 6 miesięcy. W przypadku kierowców zawodowych prawo jazdy jest cofane bezterminowo (w Wielkiej Brytanii; w Polsce w większości przypadków również orzekany jest zawodowy zakaz prowadzenia pojazdów).

I dalej – jeśli pacjent z już implantowanym ICD, jest przyjmowany do szpitala w powodu adekwatnej interwencji urządzenia, i to zarówno terapii poprzez wyładowanie wysokoenergetyczne czy stymulację antyarytmiczną, kierowcy nie powinni siadać za kierownicą przez okres 6 miesięcy.

Jeśli interwencja urządzenia wiązała się dodatkowo z np. z utratą przytomności lub istotną klinicznie niewydolnością układu krążenia (hipotonią i wynikającymi z niej zawrotami głowy), wówczas okres zakazu prowadzenia samochodu wydłuża się do 2 lat.

W przypadku interwencji urządzenia, wyjątkiem jest sytuacja, gdy interwencja urządzenia była nieadekwatna np. wynikała z szybkiego napadu migotania przedsionków. Wówczas prowadzenie samochodu jest możliwe po okresie 1 miesiąca oraz po kontroli nowych ustawień urządzenia.

Sama zmiana puszki urządzenia z powodu wyczerpania baterii oznacza 4 tygodniowy zakaz prowadzenia samochodu.

Jeśli ICD zostało implantowane w ramach tzw. profilaktyki pierwotnej (czyli: u pacjenta nie stwierdzono istotnych komorowych zaburzeń rytmu serca, ale stan serca uprawdopodabnia takie zaburzenia mimo stosowanego leczenia farmakologicznego), wówczas okres zakazu prowadzenia samochodu wynosi 1 miesiąc.


Po implantacji CRT z funkcją „p” (czyli bez opcji ICD), zaleca się unikanie prowadzenia samochodów przez okres 1 tygodnia. W przypadku CRT z funkcją „d”, czyli defibrylacji, postępuje się dokładnie jak w przypadku kardiowertera defibrylatora.

ICD

ICD

ICD

profilaktyka pierwotna

profilaktyka wtórna

1 miesiąc

6 miesięcy

2 lata jeśli wyładowaniom towarzyszyła utrata przytomności

Życzymy bezpiecznej, przyjemnej jazdy!

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Zaburzenia snu i melatonina

Sen bez wątpienia to ważny element naszego życia. Tak naturalny i potrzebny jak oddech, wo…