Home Mam stenty Leczenie Muszę się operować! Czy wolno wcześniej odstawić leki przeciwpłytkowe jeśli mam stenty?

Muszę się operować! Czy wolno wcześniej odstawić leki przeciwpłytkowe jeśli mam stenty?

Pacjenci po zabiegach implantacji stentów, stają wobec różnych sytuacji klinicznych. Może się np. nagle okazać, że konieczne jest przeprowadzenia operacji, albo jakiejś procedury diagnostycznej. Wówczas pojawia się pytanie o to, czy można odstawić leki przeciwpłytkowe i ewentualnie kiedy to zrobić.

Pamiętajmy, że tzw. leczenie przeciwpłytkowe obejmuje stosowanie aspiryny oraz drugiego leku przeciwpłytkowego (w Polsce najczęściej stosuje się klopidogrel lub tikagrelor, zdecydowanie rzadziej prasugrel).

Wiele zależy od okoliczności i wskazań do zabiegu. Zabiegi pilne ratujące życie, muszą się odbyć. W sytuacjach pilnych i nagłych, ostateczne decyzje należy podejmować w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Jeśli wystąpią wówczas jakieś powikłania, np. duże krwawienia, konieczne jest przetaczanie pacjentowi preparatów płytek krwi lub świeżo mrożonego osocza.

Zupełnie inaczej wygląda natomiast sprawa zabiegów planowych.

W przypadku zabiegów chirurgicznych planowych zaleca się przede wszystkim utrzymanie leczenia przeciwpłytkowego opartego na aspirynie, natomiast odstawienie drugiego leku przeciwpłytkowego.

Minimalny czas od zabiegu angioplastyki wieńcowej do planowanego chirurgicznego zabiegu operacyjnego, zależy od okoliczności w jakich wykonywano zabieg angioplastyki wieńcowej.

W przypadku zawału mięśnia sercowego, wskazuje się na minimalny okres stosowania podwójnego leczenia przeciwpłytkowego do 6 miesięcy. W uzasadnionych okolicznościach medycznych, kiedy zabieg nie jest ani ratującym życie z jednej strony, z drugiej nie może być długo odraczany w czasie, dopuszcza się możliwość przerwy w stosowaniu drugiego obok aspiryny leku przeciwpłytkowego po upływie 3 miesięcy od zabiegu.

W przypadku z kolei zabiegu operacyjnego wykonywanego po zabiegu angioplastyki wieńcowej wykonanej w trybie planowym, dopuszcza się odstawienie drugiego leku przeciwpłytkowego po upływie miesiąca.

Generalnie po zabiegu angioplastyki wieńcowej, wykonanie zabiegu operacyjnego powinno się odraczać maksymalnie długo po angioplastyce wieńcowej, uwzględniając za każdym razem wskazania do zabiegu operacyjnego

Jakie są zasady odstawiania leku przeciwpłytkowego?

Jeżeli pacjent stosuje tikagrelor, wówczas lek ten powinien być odstawiony co najmniej na 3 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Jeżeli lekiem tym jest klopidogrel, przerwa powinna wynosić co najmniej 5 dni. Jeżeli natomiast prasugrel, wówczas 7 dni. W każdym przypadku należy podejmować decyzję indywidualnie. Podobnie jeżeli chodzi o kwestię ponownego włączenia leku po zabiegu operacyjnym. Wszystko zależy od sytuacji klinicznej pacjenta oraz od obrazu naczyń wieńcowych, w tym zakresu w jakim zostały poddane naprawie. Także jak zawsze zalecamy aby nie podejmować w tym zakresie samodzielnie żadnych decyzji. Lek odstawia się po prostu przerywając jego stosowanie – bez żadnych „ceremonii”.

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Depresja – nowe sposoby leczenia na horyzoncie

Zaburzenie depresyjne czy zaburzenia lękowe to częsty problem w praktyce klinicznej, także…