Home Spotkanie z ekspertem Choroby układu krążenia – statystyki i ekonomia.

Choroby układu krążenia – statystyki i ekonomia.

Dziś przybliżymy Wam sprawę chorób układu krążenia trochę z innej perspektywy. Mianowicie perspektywy systemowej – kosztów jakie ponosi system opieki zdrowotnej, nasze państwo, czyli my wszyscy jako podatnicy. Warto abyśmy zdali sobie z tego sprawę; i to zarówno osoby leczące się, jak i osoby zdrowe. Nasze zachowania zdrowotne (pomijamy tu celowo kwestię działania i organizacji systemu opieki zdrowotnej), ale właśnie nasze zachowania, mają określone konsekwencje, wykraczające poza nasze najbliższe otoczenie.

Choroby układu krążenia stanowiły i przez długi czas będą stanowić jeden z wiodących problemów zdrowotnych w Polsce.

„Choroby układu krążenia odpowiadają za prawie połowę zgonów ogółem”

Wśród aktywnych zawodowo Polaków w przedziale wiekowym 20-64 lata są przyczyną śmierci 28% osób, w większości mężczyzn. Ogromne straty społeczne i ekonomiczne spowodowane tak wysoką śmiertelnością ogólną, oraz przedwczesną umieralnością pogłębia niepełnosprawność spowodowana chorobami sercowo-naczyniowymi. Koszty samej diagnostyki i terapii wyliczone przez ekspertów Firmy KPMG w 2011 roku wyniosły 15,3 mld PLN, a specjalistyczna opieka ambulatoryjna i hospitalizacja pacjentów 11,2 mld PLN. Koszty pośrednie spowodowane chorobami serca i naczyń w Polsce szacuje się na prawie 27 mld PLN rocznie, w tym wcześniejsze emerytury i renty stanowią 16,6 mld PLN, a koszty przebywania na zwolnieniach lekarskich ponad 2 mld PLN.

„Koszty przebywania na zwolnieniach lekarskich to ponad 2 miliardy złotych”

W 2015 roku w Polsce wykonano ponad 200 tysięcy zabiegów angioplastyki wieńcowej, a populacja pacjentów z w ogóle leczonym nadciśnieniem tętniczym to około 4 miliony osób (drugie tyle nie wie jeszcze o chorobie).

Czy wiesz, że 90% pierwszych incydentów ostrego zespołu wieńcowego wynika z obecności podlegających modyfikacji czynników ryzyka, a wiele programów rehabilitacji kardiologicznej ukierunkowanych na modyfikację stylu życia przynosi efektywne zmiany w tym redukcję całkowitej śmiertelności, śmiertelności sercowo-naczyniowej oraz zawałów mięśnia sercowego niezakończonych zgonem?

Czy wiesz, że w 2015 roku ok. 73% z niewiele ponad 200 tysięcy zabiegów angioplastyki wieńcowej w Polsce wykonano właśnie w przebiegu tej choroby, a nadciśnienie tętnicze jako czynnik ryzyka stwierdzane było u ponad 80% osób.

Czy wiesz, że mimo iż nadciśnienie tętnicze jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, to poziom jego skutecznego leczenia jest zadowalający średnio tylko u 12.5% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym?

Warto pamiętać o tych danych kiedy będziemy podejmować kiedykolwiek dyskusje na temat modelu systemu opieki zdrowotnej. Nic nie stanie się samo i żadne działania nie przyniosą efektów jeśli nie dojdzie do połączenia aktywności organizacyjno-finansowej państwa, aktywności środowiska medycznego oraz aktywności i zaangażowania samych pacjentów.

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Czy po wszczepieniu stymulatora serca, ICD, CRT- P, CRT- D mogę bezpiecznie wykonać badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego?

Rezonans magnetyczny jest urządzeniemmedycznym, wykorzystywanym do badania ludzkiego ciała…