Home Wiadomości Jesteś sową czy skowronkiem? To ma znaczenie!

Jesteś sową czy skowronkiem? To ma znaczenie!

Dobrze wiecie, czy jesteście raczej sowami i zdecydowanie lepiej czujecie się w godzinach wieczornych i nocnych, czy skowronkami, które fantastycznie czują się i pracują w godzinach porannych.

Artykuł w Chronobiology International opisuje jak wyglądało to w grupie ponad 433 tysięcy osób w przedziale wiekowym od 38 do 73 lat i jak przekładało się na ryzyko sercowo-naczyniowe. Pacjentów podzielono na grupy ze względu na chronotypy, a okres obserwacji wynosił 6.5 roku.

Ryzyko sercowo-naczyniowe to ryzyko zgonu z powodu chorób serca, udaru mózgu, powikłań miażdżycy tętnic.

I jak to wygląda? Otóż okazuje się, że w porównaniu do skowronków sowy są niemal dwukrotnie bardziej narażone na choroby psychologiczne (1.94); ryzyka cukrzycy jest 1.3 wyższe, chorób neurologicznych 1.25 a chorób przewodu pokarmowego 1.23. Co jeszcze interesujące; w grupie osób po 63 roku życia, bycie sową zwiększało całkowite ryzyko zgonów sercowo-naczyniowych, co prawda nieznacznie bo 1.04 razy, ale na poziomie istotnym statystycznie.

W świetle pojawiających się doniesień na temat negatywnego wpływu zmiany czas zimowego na letni na zawały serca, trzeba zastanowić się jak te uwarunkowane genetycznie chronotypy powinniśmy uwzględniać przy organizacji naszej pracy.

W tym kontekście wracamy do też do wpływu sztucznego przedłużania naszej aktywności, której ramy nie są wyznaczane dziś przez naturalne zjawiska.

Niepojące informacje dotyczą np. związku pracy w godzinach nocnych z chorobami onkologicznymi. Meta-analizy danych epidemiologicznych potwierdzają niestety związek między pracą w godzinach nocnych z wyższym ryzykiem chorób nowotworowych, zwłaszcza z rakiem piersi u kobiet. Ryzyko to jest o 32% wyższe, a przypadku jednej grupy zawodowej, mianowicie pielęgniarek, wyższe o 58%. Innym rodzajem nowotworów są raki skóry, dla których ryzyko było wyższe o 41%. Ryzyko nowotworów przewodu pokarmowego było wyższe o 35, a nowotworów płuc o 28%.

Dane pochodzą z wielu publikacji obejmujących łącznie grupę 4 milionów kobiet ze zdiagnozowanymi chorobami nowotworowymi.

Z kolei opublikowane w 2012 roku badanie pracowników armii duńskiej pokazało, że ryzyko zdrowotne wynikające z pracy w godzinach nocnych jest podwyższone zwłaszcza u kobiet, które z racji swojego chronotypu są skowronkami.

To poważne zagadnienia, którym w przestrzeni publicznej powinniśmy poświęcić dużo uwagi.

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Niewydolność serca – podstawowe zasady leczenia przewlekłego

Poniżej krótka przypominajka dla naszych pacjentów z niewydolnością serca – o pomiar…