Szczegóły dotyczące gromadzonych danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUNDACJĘ HEART BEAT w Poznaniu, ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań będącą Administratorem – w celach marketingowych, polegających na zapisaniu mnie do newslettera prowadzonego przez Administratora oraz otrzymywaniu od Administratora informacji, w tym informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz innych powiadomień w związku z prowadzonym newsletterem. Kontakt z Administratorem: editorial@heartbeat.pl. Dane we wskazanym wyżej celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, do momentu wycofania zgody, lub zaprzestania prowadzenia wysyłki newslettera przez Administratora. Ponadto, dane mogą być przetwarzane także w celu dokonywania czynności prawnych lub w celach przewidzianych przepisami prawa, w tym celu archiwizacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. c). Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.