Subskrybcja newslettera

Witaj!

Dziękujemy za dołączenie do grona Czytelników newslettera Akademii Pacjenta.

Aby potwierdzić subskrypcję, prosimy kliknąć w link aktywujący, który zostanie wysłany do Państwa mailem.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać naszego newslettera, prosimy o zignorowanie wiadomości.

Dziękujemy!
Redakcja Akademia Pacjenta

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez BIOTRONIK Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-655), przy ulicy MURAWA 12-18 (zwana dalej: BIOTRONIK) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.) i przetwarzanie danych osobowych,  za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość m.in. adresów poczty elektronicznej, telefonu(ów), wizjofonów, wiadomości SMS/MMS ) [informacje handlowe], w celu przesyłania przez BIOTRONIK, za pomocą ww. środków komunikacji, informacji handlowych dotyczących działalności Akademii Pacjenta.

 Wyrażenie zgody na powyższe oświadczenie upoważnia BIOTRONIK do przetwarzania danych w przyszłości od chwili jej podpisania do chwili złożenia oświadczenia woli odmiennej treści lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w w/w celach marketingowych. Zostałem powiadomiony, że zależnie od mojej woli mogę zmienić swoje oświadczenie tylko w odniesieniu do klauzuli, o której mowa w ust. 1.

 Zostałem (zostałam) poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest BIOTRONIK, i że dane te są przetwarzane w ww. celu/ach,. Ponadto dane mogą być przetwarzane także w celu rozpoznania złożonych WSL wniosków lub wykonywania czynności prawnych lub w celach przewidzianych przepisami prawa, w tym w celu archiwizacyjnym. Odbiorcą danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub na podstawie zgody osoby zainteresowanej. Poinformowano mnie o dobrowolności podania danych osobowych i prawie dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.”