Home Mam stenty Badanie IVUS. Co to takiego?

Badanie IVUS. Co to takiego?

Badanie IVUS to nic innego jak rodzaj badania ultrasonograficznego, które wykonywane jest w środku naczynia wieńcowego. Można śmiało powiedzieć, że to w zasadzie coś takiego jak echo serca tyle tylko, że jest wykonywane w inny sposób i obrazuje nam zupełnie coś innego.

W jaki sposób wykonuje się badania IVUS?

Badanie wykonywane jest dokładnie tak samo jak koronarografia i koronaroplastyka. Po wprowadzeniu lidera do tętnicy wieńcowej na ten lider zakładana jest specjalna głowica ultrasonograficzna (przypomina ona krótki stent) i w ten sposób wprowadzana jest do środka tętnicy wieńcowej. Drugi koniec tej głowicy jest połączony z zewnętrznym aparatem przetwarzającym sygnał – dzięki temu na ekranie monitora lekarz może zobaczyć obraz ultrasonograficzny środka naczynia.

Co można zobaczyć dzięki IVUS?

Dzięki IVUS można zobaczyć dokładniej pewne elementy, których nie zobaczymy ani w koronarografii, ani w tomografii komputerowej tętnic wieńcowych. Rozdzielczość i zasięg fal ultrasonograficznych takiej głowicy pozwala na zobrazowanie struktury ściany naczynia wieńcowego; chodzi przede wszystkim o obecność oraz charakter blaszek miażdżycowych. W koronarografii blaszki miażdżycowe zawężają światło przepływu kontrastu przy czym nie zawsze możemy ocenić jaka jest struktura takiej blaszki miażdżycowej i w jakim zakresie obejmuje ona światło naczynia. W IVUS możemy dokładnie ocenić czy blaszka miażdżycowa jest np. zwapniała czy włóknista oraz dokładnie ocenić jaki procent światła naczynia zajmuje ona w odniesieniu do wielkości całego naczynia. Tak dokładnych informacji nie uzyskamy na podstawie samej koronarografii.

Kiedy wykonuje się IVUS?

To badanie nie musi być wykonywane w każdym przypadku diagnostycznej koronarografii czy zakładania stentu. Są natomiast pewne sytuacje kliniczne, kiedy jego zastosowanie jest bardzo przydatne. Chodzi na przykład o dokładną ocenę zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej, czyli początkowego odcinka tej tętnicy wieńcowej, która doprowadza krew do średnio 2/3 serca. Ocena istotności zwężenia w tym miejscu jest bardzo ważna dla kwalifikacji pacjenta do leczenia. Bo np. ocena na podstawie koronarografii, że zwężenie ma 60% nie jest wystarczająca. Przeprowadzono wiele badań, które pokazały, że to wielkość przekroju świata naczynia w miejscu obecności blaszki miażdżycowej ma w tym przypadku o wiele większe znaczenie. Poza tym dokładna ocena charakteru blaszki miażdżycowej (np. stwierdzenie obecności dużej ilości zwapnień, których nie zawsze widać w koronarografii) wpływa na decyzję o wyborze strategii leczenia. Ocena IVUS pomaga także ocenić wynik implantacji stentu, co ma szczególne znaczenie dla długofalowych wyników zabiegu zwłaszcza gdy stent umieszczany jest w takich miejscach jak pień lewej tętnicy wieńcowej. Niekiedy stentu ponownie zajmowane są przez miażdżycę – wówczas wykonanie oceny IVUS takiego stentu może pomóc we wnioskowaniu, dlaczego doszło do takiego procesu. To ważne, gdyż czasami może to być wynikiem niecałkowicie rozprężonego stentu – tzn. w koronarografii, po zabiegu, wszystko wygląda znakomicie, natomiast może okazać się, że część stentu jest nierozprężona ze względu na obecność dużej ilości zwapnień. Czasami też stenty mogą po prostu pęknąć ze względu na duże naprężenia uwapniałych naczyń wieńcowych. Te wszystkie informacje mają znaczenie dla decyzji o sposobie leczenia nawrotu miażdżycy do stentu.

Pod spodem możecie zobaczyć jak wygląda obraz naczynia wieńcowego w IVUS – zupełnie inaczej niż w koronarografii!

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Sanatorium po zawale. Czy warto?

Aaa. Sanatorium? Cóż, wielu osobom sanatorium kojarzy się z ekstrawagancją i niepotrzebnym…