Home COVID-19 Czym jest COVID-19

Czym jest COVID-19

Czym jest COVID-19?

COVID-19 to choroba wywoływana przez wirusa z rodziny koronawirusów – SARS-CoV-2. Pierwsze przypadki choroby stwierdzono w Chinach w miejscowości Wuhan. W chwili obecnej wirus zdołał rozprzestrzenić się na inne kraje i kontynenty – ogłoszono pandemię wirusa. Wirus zajmuje układ oddechowy, dlatego główną manifestacją choroby są objawy płucne.

Jak objawia się COVID-19?

Choroba ma zróżnicowany przebieg, w większości przypadków przebiega łagodnie. Zwykle objawia się suchym kaszlem, gorączką, bólami mięśni oraz zmęczeniem, w cięższych przypadkach może wystąpić duszność, niewydolność oddechowa, a nawet zgon. Brak podwyższonej temperatury ciała nie wyklucza choroby. Opisywane są przypadki bezobjawowego zakażenia SARS-CoV-2. Osoby starsze oraz osoby z współistniejącymi chorobami przewlekłymi (m.in. nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobami płuc czy serca) to osoby o podwyższonym ryzyku ciężkiego przebiegu choroby.

W jaki sposób dochodzi do transmisji wirusa?

Wirus jest przekazywany drogą kropelkową, do zakażenia może dojść w wyniku kontaktu z wydzieliną z dróg oddechowych od osoby zakażonej np. podczas kaszlu. Żeby tego uniknąć zachowujmy odpowiednią odległość od innych osób (ok. 2m). Wirus może utrzymywać się również na przedmiotach i powierzchniach (np. klamka, stół, dłoń). Dlatego tak ważne jest częste mycie rąk i unikanie dotykania twarzy a także dezynfekcja powierzchni użytkowych.

Dlaczego okres kwarantanny wynosi 14 dni?

Ponieważ okres wylęgania, czyli czas od wniknięcia drobnoustroju do wystąpienia objawów choroby wynosi do 14 dni, średnio 5 dni od momentu kontaktu z osobą chorą.

Jak można chronić się przed zakażeniem SARS- CoV-2?

Najważniejsze jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej:

  • regularne mycie rąk mydłem i wodą lub substancjami odkażającymi na bazie alkoholu
  • unikanie skupisk ludzkich (sklepy, apteki, poradnie specjalistyczne, siłownie), a gdy jest to niemożliwe zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu od innych ludzi
  • unikanie dotykania okolicy twarzy
  • zasłanianie ust podczas kaszlu (kaszlenie w okolicę zgięcia łokciowego lub w jednorazową chusteczkę higieniczną, wyrzucaną po użyciu)
  • pozostawanie w domu w przypadku gorszego samopoczucia bądź objawów choroby

Co zrobić jeśli podejrzewasz u siebie COVID-19?

Jeśli masz gorączkę, suchy kaszel, duszność i w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną bądź zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. W razie pytań odnośnie postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem, uruchomiono specjalną infolinię dla pacjentów – 800-190-590, która jest dostępna dla pacjentów przez całą dobę.

Danuta Mikołajaczak, Marta Kałużna-Oleksy

Bibliografia:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19?fbclid=IwAR2t1_7gDa7OH0udp8q9XXfP6_25mBYyjLA9o7dEKLjJoK0o4kRBK03v3L8

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Niewydolność serca – podstawowe zasady leczenia przewlekłego

Poniżej krótka przypominajka dla naszych pacjentów z niewydolnością serca – o pomiar…