Home Wiadomości Ile kroków do zdrowia dla seniora?

Ile kroków do zdrowia dla seniora?

Niezmiennie spieszymy dla Czytelników z informacjami na temat znaczenia stylu życia dla zdrowia. Tym razem za portalem Medscape chcemy przytoczyć Państwu wyniki obserwacyjnego badnia Objective Physical Activity and Cardiovascular Health (OPACH) Study.

W badaniu tym 6379 kobiet (średnia wieku 79 lat) nosiła przez tydzień czasu urządzenie mierzące ilość kroków jakie uczestniczki badania wykonywały każdego dnia. Obserwacja tej grupy była kontynuowana przez 7 lat, a analiza śmiertelności sercowo-naczyniowej została przeprowadzona w oparciu o podział grupy ze względu na średnią ilość kroków z uwzględnieniem takich czynników jak wiek, poziom wykształcenia, palenie tytoniu, ilość spożywanego alkoholu, współwystępujące choroby oraz ogólną predyspozycję do wykonywania wysiłku fizycznego ze względu na współwystępujące schorzenia układu ruchu.

Dla celów analizy przyjęto następujące progi wykonywanych dziennie kroków: mniej niż 2108, 2108 do 3136, 3136 do 4499 i powyżej 4500.

Analiza wykazała, że u kobiet których średnia codzienna aktywność była na poziomie od 2100 do 4500 ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych było o 38% niższe w porównaniu do kobiet, które wykonywały mniej niż 2100 kroków dziennie. Z kolei w grupie „chodzącej” więcej jak 4500 kroków ryzyko było zmniejszone o 48%.

Interesującym elementem badania było również uwzględnienie intensywności wykonywanych kroków, bowiem okazało się, że w tej grupie wiekowej nie ma to znaczenia dla końcowej redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego.

Naturalnie z upływem czasu wydolność naszego organizmu spada, lecz jak się okazuje nawet w tak zaawansowanym wieku utrzymanie prostej aktywności fizycznej, do tego wcale nie intensywnej, istotnie redukuje całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe.

To dobre wiadomości dla Seniorów, które w sumie szczególnie nie zaskakują, choć w zasadzie po raz pierwszy tak dokładnie odnoszą się do progów ilości kroków i proszę zwrócić uwagę – nie mamy tu magicznego progu 10 tysięcy.

Ale w ramach projektu OPACH podobnej obserwacji poddano populację 'nieco’ młodszych osób, mianowicie w wieku 65 lat (ze średnim okresem obserwacji 4.8 roku). Okazało się, że w grupie osób, które były aktywnie fizycznie co najmniej 150 minut tygodniowo wykonując umiarkowaną lub intensywną aktywność fizyczną, całkowite, co warto podkreślić, całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe, było o 67% niższe w porównaniu do osób, które w ogóle nie były aktywne fizycznie.

Komentarz w tej sytuacji jest zbyteczny. Od początku funkcjonowania Akademii Pacjenta zachęcamy do rozsądnego łączenia modyfikacji stylu życia i osiągnięciami współczesnej medycyny. To jest najlepszy klucz do zachowania zdrowia i skuteczniejszego kontrolowania chorób układu sercowo-naczyniowego. Zatem … Seniorzy na spacery!!!

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Niewydolność serca – podstawowe zasady leczenia przewlekłego

Poniżej krótka przypominajka dla naszych pacjentów z niewydolnością serca – o pomiar…