Home Nadciśnienie Porady Statyny i demencja – światełko nadziei?

Statyny i demencja – światełko nadziei?

Temat statyn, leków obniżających poziom cholesterolu, poruszaliśmy już kilkakrotnie na łamach Akademii Pacjenta w różnych kontekstach. Tym razem chcielibyśmy przekazać Państwu informacje o nowym badaniu przeprowadzonych w Australii, w którym podjęto próbę rozprawienia się z kwestią wpływu statyn na demencję.

Jednym z haseł podnoszonych przez krytyków (choć to słowo może jest nieadekwatne) jest działanie uboczne statyn jakim miałoby być pogorszenie funkcji poznawczych i przyspieszenie demencji.

Australijskie badanie jest o tyle interesujące, że obejmuje on 1000 pacjentów badanych w okresie 6 lat, uwzględnia różne kategorie pacjentów ze względu na stosowanie statyny i jej rodzaj, funkcje poznawcze pacjentów były oceniane przy pomocy testów psychologicznych co 2 lata, a dodatkowo wykonywano obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego przy pomocy rezonansu magnetycznego (oceniano m.in. takie struktury jak hipokamp związany z procesami pamięciowymi).

Do badania włączano pacjentów w wieku od 70 do 90 lat, u których na podstawie funkcji poznawczych wykluczono zaburzenia poznawcze związane z wiekiem. Chcemy zwrócić Państwa uwagę, że średnia wieku pacjentów wynosiła 79 lat!

W analizach statystycznych uwzględniano m.in. to czy pacjenci kiedykolwiek stosowali statyny (porównywano ich wówczas do tych którzy statyn nie stosowali), czy stosowali statyny przez cały okres badania, jaki rodzaj statyny stosowali. W analizach uwzględniano także to, czy pacjenci rozpoczynali stosowanie tych leków w czasie badania.

Wyniki badania nastrajają optymizmem. Okazało się, że nie było żadnych różnic między osobami stosującymi statyny, a osobami, które tych leków nie stosowały w ogóle w zakresie tempa postępu zaburzeń dementywnych wynikających z wieku. Podobnie nie znaleziono w tym przypadku różnic w zakresie objętości struktur hipokampa.

W wynikach badania zwraca uwagę m.in. to, że przy porównaniu pacjentów, którzy nie stosowali w ogóle statyn do pacjentów, którzy je stosowali, tempo progresji zmian poznawczych nie różniło się, natomiast różnice na korzyść pacjentów stosujących statyny obserwowano na początku badania. Co więcej dotyczyło to zarówno simwastatyny, prawastatyny i rosuwastatyny.

Z kolei w przypadku pacjentów, którzy rozpoczęli stosowanie statyn w trakcie badania obserwowano spowolnienie tempa progresji zmian demencyjnych.

Interesujące były wyniki analizy w odniesieniu do pacjentów z cukrzycą typu 2. Okazało się, że pacjenci stosujący statyny byli mniej narażeni na postępujące zmiany degeneracyjne w ośrodkowym układzie nerwowym.

To znaczące badanie, które wpisuje się w szereg badań pokazujących, że statyny jednak nie takie straszne jak bywają malowane przez 'negacjonistów’ leczenia farmakologicznego.

Przy tej okazji przypominamy i polecamy niektóre nasze poprzednie wpisy na temat statyn:

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Triglicerydy – czy mamy je „leczyć”

Przyczynkiem do wpisu na ten temat jest jedna z wizyt z ostatniego tygodnia. Młody człowie…