Home Nadciśnienie Porady Prawdziwy koszt zawałów mięśnia sercowego i udarów mózgu.

Prawdziwy koszt zawałów mięśnia sercowego i udarów mózgu.

Jakie są faktyczne koszty leczenia zawałów mięśnia sercowego i udarów mózgu? Większość z nas w naturalny sposób patrzy na to zagadnienie z punktu widzenia bezpośrednich kosztów jakie ponosimy w związku z procesem hospitalizacji i wczesnej rehabilitacji.

Ale jest i druga strona medalu – nie tylko odległe koszty pośrednie związane z leczeniem, czy przebywaniem pacjentów na zwolnieniach lekarskich czy rentach, ale także sama efektywność pracowników powracających do pracy po takich chorobach.

W badaniu opublikowanym na łamach European Journal of Preventive Cardiology wskazuje się, że osoby które powracają do pracy po zawałach serca czy udarach mózgu, są o 25% mniej wydajne w ciągu pierwszego roku.

Do badania włączono 394 pacjentów z siedmiu europejskich krajów, z czego 196 przebyło ostry zespół wieńcowy, a 198 udar mózgu, którzy wrócili do pracy w okresie od 3 do 12 miesięcy od zachorowania. 

W badaniu tym w prosty sposób poddano ocenie tzw. wydajność w pracy, mianowicie analizowano ilość dni nieobecności w pracy związanych nie tylko z samym leczeniem zachorowania, ale także nieobecności późniejsze związane z koniecznością kontroli medycznych, bądź przejściowego zaostrzenia stanu zdrowia.

Generalnie w perspektywie tych krajów, 61% kosztów wynikało z samego procesu leczenia ostrej fazy zachorowania oraz następującego bezpośrednio po nim zwolnienia chorobowego. Od 23 do 29% kosztów związanych było z nieobecnościami w pracy w okresie późniejszym, które wynikały bądź właśnie z konieczności kontroli lekarskich bądź krótszych okresów zachorowania. 9 do 15% kosztów związane były z niemożliwością wykonywania pracy na dotychczasowym poziomie, ze względu na  gorsze samopoczucie. 

Jeśli chodzi o same zawały mięśnia sercowego, ciekawych danych dostarcza nam analiza artykułu pt. The importance of return to work: how to achieve optimal reintegration in ACS patients” opublikowanego również w European Journal of Preventive Cardiology. 

W okresie dwóch do trzech miesięcy po zawale mięśnia sercowego, do pracy powraca od 67 do 93% pacjentów, ale już po roku z pracy rezygnuje jedna osoba na cztery. 

Ważne jest, że medycznie rzecz oceniając w przypadku pacjentów po zawałach mięśnia sercowego, przyczyną wycofywania się z rynku pracy nie jest stopień uszkodzenia mięśnia sercowego i wynikające stąd objawy utrudniające funkcjonowanie, ale względy natury psychologicznej jak brak poczucia pewności siebie, depresja czy zaburzenia lękowe

Bez względu na to jak ocenimy to badanie i analizy jedna rzecz pozostaje oczywista. Koszty jakie ponosimy jako społeczeństwo w związku z chorobami sercowo-naczyniowymi wykraczają daleko poza bezpośrednie koszty związane z rehabilitacją. I to zarówno w kontekście budżetu państwa, jak w kontekście budżetów domowych.

Stąd tak ważna jest profilaktyka zarówno pierwotna jak i wtórna, i dostrzeżenie znaczenia wysiłków jakie powinniśmy jako społeczeństwo włożyć we wprowadzanie i utrzymanie zdrowego stylu życia. 

Może zatem wzorując się na hasłach majowych minionych czasów, łączenia się proletariuszy wszystkich krajów, wprowadźmy na 1 maja i kolejne majówki, hasło łączenia się w „sercowe majówki”. I może z takim niedopowiedzeniem pozostawimy Naszych Czytelników, życząc zdrowych majówek!

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Triglicerydy – czy mamy je „leczyć”

Przyczynkiem do wpisu na ten temat jest jedna z wizyt z ostatniego tygodnia. Młody człowie…