Home Wiadomości Nowy lek w niewydolności serca

Nowy lek w niewydolności serca

Leczenie niewydolności serca, dodatkowo uwarunkowane etiologią schorzenia, to działania obejmujące wiele aspektów życia pacjentów. Oczywiście farmakoterapia to jeden z nich,

Niestety w tym obszarze postęp jaki dokonał się chociażby w odniesieniu do leków na cukrzycę, czy leków kontrolujących poziom cholesterolu, nie dotyczył wprost pacjentów z niewydolnością serca.

Ale jest nowy lek, dostępny także w Polsce, którego zastosowanie istotnie poprawia jakość życia pacjentów z niewydolnością serca i rokowanie. Ten lek to preparat dwóch cząsteczek: sakubitrylu i walsartanu.

Jest to połączenie leku obecnego już na rynku jakim jest walsartan z zupełnie nowym preparatem – sakubitrylem, który jest prolekiem (czyli dopiero w naszym organizmie przekształca się w czynny lek). Ten czynny lek jest substancją, która blokuje obecny m.in. w nerkach enzym, który rozkłada powstające naturalnie substancje rozszerzające naczynia krwionośne i sprzyjające wydalaniu wody z organizmu. I to właśnie te efekty stanowią o skuteczności leku w terapii pacjentów z niewydolnością serca.

Jego włączenie do leczenia pozwala m.in. na odstawienie klasycznych leków moczopędnych, które niektórych pacjentów przyprawiają o ból głowy powodują nagłe i silne parcie na mocz. Takie działanie powoduje, że niektórzy pacjenci rezygnują z ich stosowania, albo stosują się nieregularnie, rezygnując na przykład z ich przyjmowania w dzień, kiedy wybierają się po większe zakupy.

Największe do tej pory przeprowadzone badanie kliniczne potwierdziło, że stosowanie tego leku w porównaniu do klasycznego inhibitora konwertazy angiotensyny enalaprilu, redukowało śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz konieczność hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca o 20%.

Nowy lek jest eliminowany z organizmu zarówno przez nerki, jak i wątrobę (mniej więcej po połowie w przypadku sakubitrylu, a w większej części przez wątrobę w przypadku walsartanu). Stosowanie leku jest zatem przeciwwskazane przy istotnej niewydolności nerek (kiedy eGFR spada poniżej 30 mL/min/1.73 m2), przy poziomie potasu powyżej 5.2mmol/l, czy u pacjentów, u których wcześniejsze stosowanie preparatów z grupy inhibitorów konwertazy powodowało obrzęk naczynioruchowy. Stosowanie leku jest też ograniczone innymi okolicznościami, jak np. zbyt niskie ciśnienie skurczowe (poniżej 100mHg) lub zbyt wysoki puls.

Nowy lek jest w preparatach o 3 różnych dawkach, które wprowadza się stopniowo. Niestety barierą w jego stosowaniu jest cena – to kilkaset złotych miesięcznie. Należy jednak liczyć, że lek może otrzymać wskazania refundacyjne.

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Triglicerydy – czy mamy je „leczyć”

Przyczynkiem do wpisu na ten temat jest jedna z wizyt z ostatniego tygodnia. Młody człowie…