Home Elektryczne serce - mam rozrusznik Migotanie przedsionków i operacje, zabiegi. Jak postępować?

Migotanie przedsionków i operacje, zabiegi. Jak postępować?

Pacjenci z obciążeniami kardiologicznymi nie są niestety „zwolnieni” z innych chorób. Bywa niestety tak, że pacjenci zmagają się w wieloma problemami zdrowotnymi równocześnie.

I tu zaczynają się problemy, bowiem jak łatwo domyślić się leczenie jednej jednostki chorobowej jest zdecydowanie prostsze niż leczenie kilku, kiedy leki mogą się wzjemnie wykluczać, ale nasilać objawy innej choroby itd. Nawet wytyczne medyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia różnych jednostek chorobowych często odnoszą się trochę do takiego „idealnego świata”, świata jednej choroby, poruszając powierzchownie jej leczenie i diagnozowania w kontekście innych chorób.

Bywa tak, że jak ktoś ma migotanie przedsionków i stosuje leczenie przeciwzakrzepowe, to niestety musi poddać się zabiegowi chirurgicznemu.

I tu pojawiają się wątpliwości, jak przygotować się do zabiegu operacyjnego czy diagnostycznego jeśli stosuję leki przeciwzakrzepowe. Często inni specjaliści oczekując, i słuznie, od kardiologa informacji na temat tego czy takie leczenie może być przerwane, ewentualnie zastąpione czymś innym.

Tutaj postaramy się podpowiedzieć Wam, na co należy zwrócić uwagę w praktyce.

  1. Po pierwsze, dla większości pacjentów bezpieczne jest przerwanie leczenia przeciwzakrzepowego na czas zabiegu operacyjnego, który w ocenie lekarzy niesie podniesione ryzyko krwawienia. Są pewne szczególne sytuacje, jak obecność sztucznej zastawki, zwłaszcza mitralnej, czy występowanie zakrzepów w jamach serca, czy świeżo przebyta zatorowość płucna (do kilku tygodni), kiedy odstawienie leków jest niewskazane i zabieg, o ile może być, powinien być odłożony, albo wykonywany przy leczeniu przeciwzakrzepowym (np. z zastosowaniem heparyny drobnocząsteczkowej podawanej w zastrzykach podskórnych).
  2. Pacjenci często pytają – „A czy trzeba w czasie przerwy w stosowaniu leków przeciwzakrzepowych stosować zastrzyki w brzuch? (oczywiście mają na myśli stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej). W zdecydowanej większości przypadków nie jest to konieczne. Wyjątkiem są sytuacje kiedy pacjent ma sztuczną zastawkę mitralną, jest po niedawno przebytej zatorowości płucnej, albo w ocenie klinicznej lekarza kardiologa istnieją inne ważne okoliczności przemawiające za jej stosowaniem.
  3. Z reguły u pacjentów, u których nie ma niewydolności nerek, tzw. nowe leki przeciwzakrzepowe (apiksaban, riwaroksaban, edoksaban, dabigatran) odstawia się na 24 lub 48 godzin przed zabiegiem w zależności od ryzyka krwawienia okołozabiegowego oraz od czynności nerek. Generalnie im gorsza czynność nerek, tym dłuższy powinien być czas od odstawienia leku do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

 

Serdecznie prosimy i apelujemy, aby samodzielnie nie podejmować decyzji o sposobie leczenia przeciwzakrzepowego przed zabiegiem operacyjnym. Proszę pamiętać o tym, że stosujecie Państwo taki lek i mówić o tym w każdym miejscu, w którym personel może o tym nie wiedzieć.

Pokaż więcej powiązanych artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także

Zdalne monitorowanie pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi na przykładzie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Autorzy: dr hab. n. med. Mateusz Tajstra, prof. dr hab. n. med. Oskar Kowalski, lek. med. …